p copy.png

PROJEKTY

commissioned artwork

Produktové ilustrácie

Karikatúry športovcov

Skice animovaného cartoon charakteru

Prvotné štúdie detskej knižnej ilustrácie