• Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

Maskot, 2020

britska vlajka.png

Skice animovaního cartoon charakteru. Postavička mala

byť vo finálnej podobe urobená v 3D.