VOĽNÁ TVORBA

 autorské ilustrácie / digitálne maľby

PORTRÉTY

 štylizované portréty / art-fashion design

Charakterový design

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Černá Pinterest Icon
34364.png
aiga_mail-512.png
© 2017 Andrea Velkova